Опубліковано 27-03-2018 Повідомлення про проведення загальних зборів на веб-сайті stockmarket.gov.ua. було розміщено о 13-00
ВХОД на сайт | Вход для акционеров...
Объявление о собрании ЛЗПК 27.04.2018 // (скачать в формате ****.pdf)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ™», код за ЄДРПОУ 00232006,

місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Тараса Шевченка, 93 (далі - Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться
27 квітня 2018 року о 13.00 за місцем:
42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93,
зал засідань № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 12.00 до 12.50 у день та за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Нездоймишапка Олександр Федорович; Безугла Віра Миколаївна; Іванова Лідія Василівна та припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 р.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2017 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Голові правління ПрАТ “ЛЗПК” підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.


Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lzpk.info

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою:

Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93 в приміщенні заводоуправління. Кімната №1.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Нестеренко Т.Л.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 4 839 360.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 3 205 339.

Объявление о собрании ЛЗПК 27.04.2018 // (скачать в формате ****.pdf)
|ВХОД... | Для акционеров...
Изготовление поршневых колец в Украине > Поршневые кольца для всех! - Лебединский завод поршневых колец.
Официальный сайт производителя.
Diesel or Gas Engine Piston Rings Sets from UKRAINE (UA) // DIESEL SHIP SPARE PARTS // Turbocharger parts // JSC "Lebedyn piston rings plant™"
© 2005-2018; "info@lzpk.info" webmaster
при использовании материалов,ссылка на сайт обязательна инфоbigmir)net TOP 100